08.38 12 17 19
090 23 24 838
7 ngày trong tuần từ 8h - 17h30

Hỗ trợ trực tuyến

  • Sale 1 (08) 38 12 17 19
  • Sale 2 090 247 00 70
  • Sale 3 090 23 24 838
  • Sale 4 0906 308 380

Tìm kiếm sản phẩm

Bình chữa cháy CO2 5kg

570,000 VNĐ 630,000 VNĐ

Bình chữa cháy CO2 3Kg

370,000 VNĐ 430,000 VNĐ

Bình chữa cháy CO2 24Kg

3,990,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 2kg

175,000 VNĐ 210,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 4kg

185,000 VNĐ 230,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 8kg

275,000 VNĐ 315,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột ABC 4kg

205,000 VNĐ 235,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột ABC 8kg

315,000 VNĐ 360,000 VNĐ

Bình chữa cháy xe đẩy BC 35kg

1,750,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 35kg

1,950,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

Sản phẩm khuyến mãi

Khách hàng

Đối tác

thiết kế web chuân SEO