08.38 12 17 19
090 23 24 838
7 ngày trong tuần từ 8h - 17h30

Tìm kiếm sản phẩm

BÌNH CHỮA CHÁY GIÁ RẺ - BÌNH CỨU HỎA - HÀNG MỚI 100%

Đầu dò khói quang YunYang YSD-24

325,000 VNĐ 370,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 1kg

175,000 VNĐ 205,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 2kg

195,000 VNĐ 210,000 VNĐ

Bình chữa cháy CO2 3Kg

370,000 VNĐ 410,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 4kg

225,000 VNĐ 230,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột ABC 4kg

210,000 VNĐ 255,000 VNĐ

Bình chữa cháy CO2 5kg

560,000 VNĐ 600,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột ABC 8kg

290,000 VNĐ 340,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 8kg

290,000 VNĐ 315,000 VNĐ

Bình chữa cháy CO2 24Kg

3,825,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

Nội quy, tiêu lệnh

65,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Đai treo T3, F4

98,000 VNĐ 112,000 VNĐ

Đai treo T5, F8

100,000 VNĐ 115,000 VNĐ

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 35kg

1,970,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

Bình chữa cháy xe đẩy BC 35kg

1,870,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

Sản phẩm khuyến mãi

Khách hàng

Đối tác

thiết kế web chuân SEO